Analiza techniczna

Analiza techniczna czy fundamentalna?

Analiza techniczna i fundamentalna to pojęcia związane z inwestowaniem. Na czym polegają te narzędzia? Którą analizę warto wybrać?

Analiza techniczna

Analiza techniczna polega na odczytywaniu wykresów. Osoba inwestująca analizuje wykresy, szukając w nich pożądanych informacji, które pozwolą przewidzieć przyszłe notowania. W tym przypadku analiza odnosi się do tego, że rynek dyskontuje wszystkie czynniki notowań. Ten rodzaj analizy powinien pomóc w odpowiedzi na pytania; kiedy sprzedać i kiedy kupić? Ogólnie rzecz biorąc, to narzędzie prognozuje przyszłe trendy cenowe. Modele analizy technicznej wskazują, że ceny akcji mogą się zmieniać według powtarzalnych schematów i układów. Inwestor może dzięki temu określić korzystne momenty zakupu lub sprzedaży waluty lub papierów wartościowych. Mamy tutaj do czynienia z następującymi faktami; historia lubi się powtarzać, ceny podlegają trendom rynkowym i rynek dyskontuje wszystko.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna opiera się na odczytywaniu raportów finansowych. Inwestorzy tworzą modele matematyczne bazując na danych finansowych spółek. To pozwala założyć, ile warte są te dane i jak będą się kształtowały w dalszej przyszłości – za kilka lat – z zachowaniem określonych założeń. Taka analiza pozwala odpowiedzieć na pytanie: co kupić? Analiza fundamentalna opiera się o czynniki polityczne, środowiskowe i wszystkie inne, które mogą w jakiś sposób wpłynąć na poziom popytu i podaży. Celem tego narzędzia na giełdzie jest określenie kondycji finansowej danej spółki oraz ukazanie, czy warto w nią inwestować. Jeśli cena spółki jest za wysoka, może to być znak, że jest przewartościowana – wtedy należy ją sprzedać. W tym przypadku inwestuje się w określoną wartość. Proces analizy fundamentalnej opiera się na; analizie makroekonomicznej, sektorowej, analizie sytuacyjnej firmy, finansowej spółki i wycenie akcji. Jakie informacje są analizowane? Przede wszystkim sprawozdania finansowe spółki, dane gospodarcze, okresowe raporty, oświadczenia przedstawicieli i informacje z branży.

Czym jest analiza fundamentalna?

Podsumowując, obie te analizy znacznie pomagają w prognozowaniu i osiąganiu satysfakcjonujących wyników. Wybór zależy od własnych oczekiwań i preferencji. Można także połączyć zalety z obu analiz w jeden system, co przyniesie sporo korzyści. Jednym z największych rynków finansowych jest Forex.

 

Analiza techniczna czy fundamentalna?
5 (100%) 1 vote